Zajęcia

- Najmłodsze grupy - podstawy tańca klasycznego, ludowego, rytmiki, baletu... - przygotowujące dzieci do dalszej pracy.

- Doskonalenie techniki tańca klasycznego, na którym opierają się wszystkie rodzaje tańca (nowoczesny, ludowy, pantomima, biała klasyka, jazz, modern...)

- Doskonalenie techniki tańca na pointach.

- Weryfikacja poczynionych obserwacji i wyuczonych pozycji baletowych - łączenie ich i poznawanie układów tanecznych (proces ten jest długotrwały, wzmocniony przez ciągłe powtarzanie, utrwala się w pamięci).

- Praca nad układami choreograficznymi, które następnie tworzą tańce, a te z kolei spektakle.

- Elementy gry aktorskiej, charakteryzacji, estetyki i szeroko pojmowana edukacja kulturalna w zakresie sztuki tańca.

- Sztuka makijażu, uczesania, elementy wizażu oraz sztuki mimiki twarzy.

- Elementy kostiumologii, historii tańca, muzyki baletowej, estradowej, nowoczesnej.