Cele ogólne

- Popularyzacja tańca artystycznego wśród dzieci i młodzieży oraz wychowanie przyszłych odbiorców sztuki.

- Edukacja w zakresie historii teatru i baletu, muzyki, co kształtuje wrażliwość na piękno, estetykę i kulturę osobistą.

- Ukształtowanie, realizowanie u dzieci indywidualnych zdolności i wartości, stymulowanie twórczego rozwoju dziecka.

- Wypełnianie czasu wolnego u dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami oraz budowanie twórczej rywalizacji.

- Nawiązywanie kontaktów i więzi koleżeńskich, a także wymiany artystycznej z innymi ośrodkami kultury.

- Udział w ważnych imprezach artystycznych regionu w celu umożliwienie młodzieży prezentacji swych dokonań.

- Godne reprezentowanie własnego regionu oraz kraju poprzez występy zarówno w Polsce jak i za jej granicami.