Patrycja Macheta - Dorobek artystyczny

        12 lat tancerka i główna solistka Zespołu Tańca Artystycznego "Miniatury" w Krynicy

Zdrój pod kierownictwem Władysława Szlęka - wybitnego artysty polskich scen

baletowych, pedagoga m.in. Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu.

Tańczyła partie solowe takie jak:

- "Paquita" do muzyki Ludwiga Minkusa

- Wyjątek z baletu "Les Sylphides" do muzyki Frederyka Chopina

- Zappearl Polka L'enfantillage do muzyki Johanna Straussa

- Wyjątek z baletu "Sylwia" do muzyki Leo Delibies

- Polka Tritch - Trach "Pokojówki" do muzyki Johanna Straussa

- "Tristes" - noktur, do muzyki Fryderyka Chopina

- "Barcarolle" z II aktu opery Opowieści Hoffmana do muzyki Jakuba Offenbacha

- "Taniec Śnieżynek" z baletu Dziadek do orzechów do muzyki Piotra Czajkowskiego

- Fragment muzyki z opery "Nieszpory Sycylijskie" do muzyki Giuseppe Verdi

- Fragment z IV aktu opery Faust - "Taniec diablic", "Taniec z szalami" do muzyki

  Charlesa Gounoda

- Wyjątek z I aktu baletu "Don Kichot" - partia Kitri do muzyki Ludwiga Minkusa

- "Polonez" do muzyki Tomasza Kissewattera

- "Mazur" do muzyki Stanisława Moniuszki

- I wiele innych...

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie

- kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna o specjalizacji Public Relatios

Ukończony "Kurs Tańca Towarzyskiego PLUS-DANCE" w Rzeszowie - trzy stopnie

            zaawansowania

Jest w trakcie przygotowań i ukończenia "Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego"

            z dziedziny Tańca Współczesnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sztuki

            i Edukacji Artystycznej w Krakowie