Kierownictwo artystyczne i choreografia   

   

 Patrycja Macheta

      Iryna Myroniuk

                                        

Dorobek artystyczny...   

 Dorobek artystyczny...