PLAN ZAJĘĆ 2018/2019

 

STARY SĄCZ

Poniedziałek
gr. II B - godz. 17.00 do 18.00
gr. III - godz. 18.00 do 19.00

pointy gr. zaawansowana  19.00 do 19.50

Wtorek
gr. początkująca (zapisy 2018/19) - 16.00 do 17.00
gr. I - 17.10 do 18.10

gr. II A (różowe) -  18.10 do 19.10

Czwartek
gr. II A - 16.30 do 17.30
gr. II B - 17.30 do 18.30
gr. III - 18.30 do 19.30

 Piątek
gr. początkująca (zapisy 2018/19) - 16.30 do 17.30
gr. I - 17.40 do 18.40

pointy gr. początkująca  18.40 do 19.30

NOWY SĄCZ

Środa

gr. I - godz. 16.00 do 17.00
gr.II - godz. 17.00 do 18.00
gr. III-godz. 18.00 do 19.00
  gr.IV - godz. 19.00 do 20.00

Sobota
gr. IV - 9.00 do 10.00
gr. III- 10.00 do 11.00
gr. II - 11.00 do 12.00

gr. I -  11.00 do 12.00